Wilhelmietenmuseum

Wilhelmietenmuseum

De Wilhelmieten zijn vernoemd naar Wilhelmus van Maleval († 1157) een kluizenaar die leefde in Italië. In de loop der tijd werden in heel Europa kloosters gesticht. In 1278 wordt door het Wilhelmietenklooster in Den Bosch het klooster ‘Monasterium Beatae Mariae Virginis’ (van de Gezegende Heilige Maagd), gesticht in Huijbergen.

Het klooster overleefde het oorlogsgeweld van de Tachtigjarige Oorlog, maar ook al kon na de Franse tijd een deel van de landerijen, boerderijen en huizen teruggekocht worden, de laatste monnik van de Wilhelmieten zag zijn orde niet herleven en vertrok in 1847.

Het vicariaat Breda nam de bezittingen over en stelde deze beschikbaar voor de opvoeding van weeskinderen. De Broeders van Huijbergen begonnen hier hun opvoedingswerk. Helaas is het klooster van de Wilhelmieten, met alle latere uitbreidingen in 1944 door de Duitsers in de slag om Antwerpen in brand gestoken. Het poortgebouw is gelukkig gespaard gebleven. Na een grondige restauratie kon daar op 27 augustus 1977 het Wilhelmietenmuseum worden geopend. In een zestal zalen worden vele herinneringen aan de Wilhelmietenorde en aan het werk van de broeders van Huijbergen tentoongesteld. Aan lokale kunstenaars wordt ieder jaar gelegenheid geboden om in een van zalen te exposeren.