MuseumDepotShop is een online platform waar musea hun museale objecten kunnen verkopen nadat deze objecten via een heel zorgvuldig proces zijn afgestoten. Het initiatief is geboren uit de behoefte van musea om ruimte te creëren in hun overvolle depots en het valt samen met de taak van elk museum om focus aan te brengen bij het hebben en houden van haar collecties. Als gevolg hiervan zullen nu en in de toekomst vele duizenden objecten worden afgestoten die niet meer passen in de collectieplannen van de nationale musea. Een deel van deze objecten zult u hier aantreffen.

Het doel van MuseumDepotShop is tweeërlei:

  • Het ondersteunen van musea bij het ontzamelen en afstoten van museale objecten, en
  • Het mogelijk maken dat deze objecten een tweede leven krijgen in het huis van particulieren en verzamelaars. Wij noemen dat. “Haal het museum in Huis”

 

Samenwerkingen

MuseumDepotShop werkt samen met het Venduehuis te Den Haag indien een museum of MuseumDepotShop van mening is dat het te verkopen object beter geveild kan worden dan via een vaste prijs te koop wordt aangeboden in de Shop. In dat geval zal het object wel vermeld worden maar met een link naar het Venduehuis.

MuseumDepotShop werkt ook samen met Kortmann Art Packers & Shipping voor de eventuele opslag van objecten of het gespecialiseerde vervoer ervan.

 

Organisatie

Jeroen Harinck en Alexandra van Strien De Groot zijn de drijvende krachten achter MuseumDepotShop. Jeroen heeft als jurist en ondernemer jarenlange ervaring in het oprichten en runnen van bedrijven. Alexandra heeft een opleiding genoten in Cultural Economics &  Entepreneurship en is al jarenlang verantwoordelijk voor de operations en marketing van MuseumDepotShop.

Jeroen HarinckAlexandra van Strien - de Groot

 

 

Wil je ook museale objecten aanbieden via de MuseumDepotShop?