Goltziusmuseum

Geen producten gevonden...
Goltziusmuseum

Het Goltziusmuseum, gevestigd in het Goltziusgebouw, was het gemeentelijk museum van Venlo. De basis van dit museum was de collectie voorwerpen van geschiedenis en kunst van de stad Venlo. In 1993 fuseerden echter het Goltziusmuseum en het Limburgs Volkskundig Centrum in het Limburgs Museum, waardoor een deel van de collectie van het Goltziusmuseum in bruikleen werd gegeven aan het Limburgs Museum. Nadat de visie van het museum is gewijzigd zijn sommige voorwerpen teruggekomen bij de gemeente, omdat betreffende voorwerpen niet meer passen in het verhaal dat het museum in de toekomst wenst te vertellen. De gemeente zoekt nu voor de objecten zonder duidelijke relatie met Venlo en voor voorwerpen zonder of van geringe cultuurhistorische waarde, nieuwe eigenaren.