Fries Museum

Geen producten gevonden...
Fries Museum

Het Fries Museum heeft een rijke geschiedenis. In 1827 werd het Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde opgericht. Voor de bewaring van voorwerpen werd in 1853 het Provinciaal Friesch Kabinet van Oudheden opgericht. De objecten werden tentoongesteld in het Paleis van Justitie in Leeuwarden en wegens ruimtegebrek later in een ruimte in het Stadhouderlijk Hof. Na een succesvolle tentoonstelling in 1877 kon het Eysingahuis worden aangekocht, waar in 1881 het Fries Museum werd geopend. Sinds 2013 is het gehuisvest in het eerste compleet nieuw gebouwde Nederlandse museum van de 21ste eeuw. De Friese architect Abe Bonnema gaf de aanzet voor de nieuwbouw. Bij zijn overlijden in 2001 liet hij maar liefst 18 miljoen euro na aan het Fries Museum.