Leiderdorps Museum

Leiderdorps Museum

Op initiatief van de Kunstkring Leiderdorp is de Oudheidkamer Leiderdorp opgericht in 1985. Op de zolder van De Hollandsche Tuyn  ging een werkgroep aan de slag met de inrichting van een collectie. Deze werd samengesteld met voorwerpen, die zich sinds 1934 in het gemeentehuis bevonden en door schenkingen van particulieren; ook werden door het Museum van Oudheden en de Lakenhal in Leiden objecten in bruikleen gegeven. De officiële opening vond plaats  op 13 december 1985. Vanaf 1989 werd de Oudheidkamer Leiderdorp een eigen stichting. In 2009 werd naar nieuwe huisvesting in gebouw aan de van Diepeningenlaan verhuisd. Sinds 1 januari 2006 is de naam gewijzigd in Leiderdorps Museum.